Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Proste płatności do ZUS

Kalkulator do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


Okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym
Wybierz formę lub formy opodatkowania, z których korzystałeś w poprzednim roku kalendarzowym
Karta podatkowa
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Zasady ogólne