Logo ZUS Logo ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Proste płatności do ZUS
Logo e-Składka Logo e-Składka

Kalkulator do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym
Wybierz formę lub formy opodatkowania, z których korzystałeś w poprzednim roku kalendarzowym
Karta podatkowa
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Zasady ogólne