Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Proste płatności do ZUS
Jeśli chcesz sprawdzić swój numer rachunku składkowego skorzystaj z wyszukiwarki numeru rachunku składkowego
Jeśli chcesz obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, skorzystaj z kalkulatora