Logo ZUS Logo ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Proste płatności do ZUS
Logo e-Składka Logo e-Składka

Jeśli chcesz obliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, skorzystaj z kalkulatora

Uwaga:
W kalkulatorze obliczysz podstawę wymiaru składek obowiązującą:
  • w styczniu 2020 r. na starych zasadach, zgodnie z którymi podstawa wymiaru składek uzależniona jest od przychodu
  • w okresie luty-grudzień 2020 na nowych zasadach, zgodnie z którymi podstawa wymiaru składek uzależniona jest od dochodu.
W lutym musisz ponownie ustalić podstawę wymiaru składek według nowych zasad na okres od lutego do grudnia 2020 r.