Logo ZUS Logo ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Proste płatności do ZUS
Logo e-Składka Logo e-Składka

Jeśli chcesz obliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, skorzystaj z kalkulatora

Uwaga:
W kalkulatorze obliczysz podstawę wymiaru składek obowiązującą w 2023 r., której wysokość uzależniona jest od dochodu jaki uzyskałeś z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w 2022 r.